Mange er efterhånden klar over, at kødforbruget globalt er forbundet med en meget høj miljøbelastning – ifølge FNs miljøprogram UNEP er landbrugsdyr og fossile brændstoffer verdens to største miljøproblemer. Der er dog samtidig en del forskning, som viser, at det er et komplekst emne.
DVFs generalsekretær Rune-Christoffer Dragsdahl har inviteret professor i agroøkologi, Andreas de Neergaard, til en samtale, der skal kaste lys over en række spørgsmål om, hvordan verden brødfødes bæredygtigt.
Formålet med samtalen er at gøre os alle sammen klogere på spørgsmål, som handler om både menneskene, dyrene og hele kloden. For eksempel:
Kan vi brødføde verden økologisk? Hvilken rolle spiller geografiske og klimatiske forskelle for, hvad der er mest bæredygtigt at spise? Hvordan beskytter vi flest muligt dyre- og plantearter fra at blive udryddet? Og hvordan kan vi skaffe nok naturlig gødning til 10 milliarder mennesker, hvis der ikke er landbrugsdyr?

Andreas de Neergard er professor og prodekan ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og har en ph.d. i agroøkologi. Han har forsket i bæredygtig landbrugsudvikling i en lang række lande i Afrika og Asien og deltager flittigt i samfundsdebatten.

Rune-Christoffer Dragsdahl er generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening og tidligere ekstern lektor i bæredygtige fødevaresystemer. Han er ved at afslutte et forskningsprojekt om landbrugsudvikling i Mozambique og Etiopien.

Dette indslag kræver billet. Du kan købe din billet her.

 

 

 

 

 

 

Recent Posts
Kontakt os

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.